Wedstrijdreglement Toonhoogte Fundraiser Gifts

Opgemaakt op 1 mei 2022.
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement bevat de details ivm de wedstrijd “Toonhoogte Fundraiser Gifts”, hierna de “Wedstrijd” genoemd.

De organisatie van de Wedstrijd gebeurt door “Toonhoogte” (de “Organisator”), een initiatief van een groep vrienden met verantwoordelijke Jurriaan Persyn.

Dit reglement bevat de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en details over het wedstrijdverloop. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit reglement.

Artikel 2. Wedstrijdduur

De Wedstrijd start op 1 februari 2022 en eindigt op 22 mei 2022.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.

Artikel 3. Voorwaarden tot deelname

Deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan personen die voldoen aan volgende voorwaarden:

Een deelnemer kan een onbeperkt aantal keren deelnemen aan de Wedstrijd.

Artikel 4. Persoonlijke gegevensverwerking

Teneinde de winnaars te kunnen contacteren en de prijzen te overhandigen worden volgende gegevens gevraagd aan de deelnemers:

Eenmaal de winnaars zijn gekozen, worden deze via e-mail gecontacteerd, en wordt hen - indien de prijs dit vereist - hun adres gevraagd.

De gevraagde persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en communicatie/bedanking voor de donaties. Ze zullen worden verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving (GDPR, e.a.).

Deelneming vereist derhalve ook het aanvaarden van de privacy policy van het GoFundMe platform.

Artikel 5. Verloop wedstrijd

Deze wedstrijd heeft als enige doel mensen die doneren voor ons goede doel te bedanken.
Om geldig deel te nemen en kans te maken dient dit wedstrijdverloop gevolgd te worden:

Artikel 6. Aanduiding van de winnaars

De winnaars worden willekeurig gekozen uit de deelnames.

De winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd via een GoFundMe e-mail gecontacteerd.

De winnaar kan dan gevraagd worden het adres van de verblijfplaats op te geven, indien de prijs verzending vereist.

Indien de prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest de winnaar het recht op de prijs, indien deze hier niet aan kan voldoen.

Artikel 7. Prijzen

De prijzen die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kunnen worden, worden vermeld in een update op de GoFundMe pagina op https://www.gofundme.com/f/9gaxu-toonhoogte.

Prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar.

Artikel 8. Misbruik

Indien deelnemers op welke manier ook het wedstrijdverloop proberen manipuleren, worden deze uitgesloten van deelname.

Artikel 9. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen in verband met deze Wedstrijd kunnen Deelnemers terecht bij de Organisator via oemebamo@gmail.com.

Home